top of page

เลี้ยงลูกให้มี Self-Control ที่ดี กำกับตัวเองได้


#Self-Control การกำกับ ควบคุมตัวเอง

👋เป็นความเข้าใจผิดของพ่อแม่หลายท่านคิดว่า ถ้าเราใช้วิธีการควบคุม กำกับลูก ลูกจะยิ่งมี Self-Control ที่ดี กำกับ ช่วยเหลือ ดูแลตัวเองได้

ผิดถนัดเลยค่ะ...ยิ่งเราคอยควบคุม กำกับ มากเท่าไหร่ ลูกยิ่งกำกับตัวเองไม่ได้ ไม่มีพื้นที่และโอกาสฝึกฝนตัวเอง นานไปต้องมีคนคอยบอกและช่วยตลอด เริ่มไม่มั่นใจในจังหวะที่จะต้องคิดเอง ทำเอง

ส่งผลเรื่อง Self-Esteem ความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวเองอีกด้วยค่ะ

หนึ่งในวิธีคิดคือให้ลูกๆ ได้ค่อยๆฝึกด้วยตัวเอง เด็กๆ ทำได้มากกว่าที่เราคิดค่ะ

พ่อแม่ที่ไม่ยอมให้ลูกลองผิดลองล้มเหลว

ปล่อยให้ลูก Failing Forword

ความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง

ตลอด 3 ปีที่เปิดไร่ปลูกเด็ก หยดเจอเด็กในแคมป์และมาทำกิจกรรมที่ไร่ ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมปล่อยให้ลูกลองผิดลองถูก ไม่ปล่อยให้ลูกคิดให้เรียนรู้ด้วยตัวเอง

ไม่ยอมปล่อยให้ลูกผิดพลาดบ้าง พอผิดพลาดก็ดุก็ต่อว่า บางคนต้องคอยกำกับทุกๆ การกระทำ ไม่เหลือพื้นที่ให้ลูกคิด ตัดสินใจ และเรียนรู้จากความผิดพลาด

ซึ่งเป็น Mindset เป็นความเชื่อ ที่ทำลาย Self-Esteem ของลูก

ทำลายความเชื่อมั่น และตัวตนของลูก ส่งผลให้ลูกไม่กล้าคิด ต้องรอให้พ่อแม่คิดให้ ไม่กล้าทำเพราะกลัวผิด ไม่กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง เพราะกลัวเพื่อนหัวเราะหรือคนอื่นจะตัดสิน . . จะดีกว่ามั้ยถ้าเราให้พื้นที่ปลอดภัย ให้ลูกได้สบายใจที่จะล้มได้บ้าง ผิดพลาดได้บ้าง

ความผิดพลาด ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง ฝึกเรียนรู้ ปรับปรุง เติบโตจากความล้มเหลว #ล้มแบบก้าวไปข้างหน้า ให้เด็กๆ ไม่กลัวความผิดพลาด กล้าล้ม กล้าเจ็บ กล้าลุก แบบ Failing Forward . . ดังที่หนังสือ # Failing Forward# ล้มไปข้างหน้า ของ John C. Maxwell กล่าวไว้ว่า 1.ผู้ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเคยล้มเหลว 2.ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ฝั่งตรงกันข้ามของความสำเร็จ แต่คือส่วนผสมของกันและกัน 3.ความล้มเหลวเพียงหนึ่งครั้งอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต 4.ความล้มเหลวคือประตูสู่ความค้นพบใหม่ 5.ยอมรับว่าตัวเองล้มเหลวบ้าง ไม่เป็นไรหรอก 6.ต้องเรียนรู้จากความล้มเหลว คือกำไรชีวิต

เปลี่ยนบทบาทพ่อแม่จาก

"ผู้ปกครอง ผู้กำกับ เป็น ผู้ประคอง"

เป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องนั้นๆ เป็นฝ่ายสนับสนุน กำลังเสริม ให้กำลังใจ

ใจเย็นๆ ให้เวลา ให้ลูกได้เรียนรู้ ลองผิด ลองถูก และพยายามกำกับตัวเอง สุดท้ายลูกจะทำได้ค่ะ เป็นกำลังใจคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะ😍

ครูหยด หยดพิรุฬ ไทยเกิด

@ไร่หยดพิรุฬ

#ห้องเรียนพ่อแม่ #เลี้ยงลูกอย่างไร #เลี้ยงลูกด้วยการโค้ช #CoachMyChild #FamilyConsult

#Self Control #Parents Coach #Family Coach


Featured Posts
Recent Posts
bottom of page