top of page

คอร์ส จิตตะนาการ (PASSION KINDLE)

"จิตตะนาการ" = จิต + จินตนาการ

คอร์สสำหรับเด็กอายุ 7-15 ปี มุ่งเน้นให้เด็กเสริมสร้างทักษะการฟัง การเข้าใจจิต (Mindset) ของตนเอง
เพื่อก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative)
เพื่อทำให้เด็กสามารถ กล้าเผชิญปัญหา 
และโจทย์ชีวิต ได้อย่างมีสติ และมีไอเดียในการแก้ปัญหา หรือต่อยอดเชิงสร้างสรรค์

- รอบรู้ กับธรรมชาติและชีวิต สร้างสรรค์ปั้นประดิษฐ์ จากสิ่งที่มาจากธรรมชาติใกล้ตัว
- ขุดค้นพลังคิด ศาสตร์การหาตัวตนเพื่อสร้างภาพความสำเร็จ
- ปรับจิตภายใน คือกระบวนการในการเข้าใจอารมณ์และใช้ในเชิงสร้างสรรค์
- ฟังให้ดี เป็นวิชาว่าด้วยการ สอนให้เด็กรู้จักฟัง และประมวลผลและตีความ
- สร้างทีม กลวิธีในการอยู่ร่วมกัน สร้างความสามัคคี รับผิดชอบ และแบ่งปัน

ค้นหาในสิ่งที่ตัวเองชอบ สิ่งที่ตัวเองรัก
สะท้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ ของทางไร่
เด็กๆ จะได้เรียนรู้ สัมผัส และ เข้าใจธรรมชาติ
เชื่อมโยงมาถึงตัวเอง การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ความเป็นทีม ฝึกความรับผิดชอบ
ฝึกการฟัง ฟังทั้งตัวเอง (Self Reflective) และผู้อื่น
ผ่านการวาด เขียน และชิ้นงานศิลปะ
ทำให้เข้าใจ ยอมรับและจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้
เพื่อให้เข้าใจคนอื่น และครอบครัว

คอร์สนี้จะสร้างเด็กให้มีสมาธิ และสติ รวมถึงการใช้ชีวิตที่เข้าใจอารมณ์ตัวเองและครอบครัว โดยเน้นหนักด้าน”การฟัง” ความเข้าใจเพื่อให้เกิด “การตีความ”ที่แม่นยำ จะทำให้เด็กตัดสินใจในทุกสิ่งอย่างกล้าหาญ และยังรู้วิธีในการดึงพลังความคิดสร้างสรรค์มาใช้ ทำให้เด็กเกิดความสมดุลย์ทั้งด้านตรรกะ และด้านสร้างสรรค์

หากท่านต้องการให้บุตรหลาน รู้จักสร้างพลังและความคิด สร้างสรรค์ คอร์สนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่ง

รายละเอียดคอร์ส
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

ราคาคอร์สละ 9,500 บาท
รับเฉพาะเด็กอายุ 7-15 ปี เพียง 15 คนเท่านั้น

* ราคานี้รวมค่าอาหารทุกมื้อและที่พัก ไม่รวมค่าเดินทางค่ะ

สนใจ Inbox สอบาถามรายละเอียดได้ค่ะ
หรือติดต่อทาง IineID:@raiyodpiroon
หรือคลิ๊กตามลิ้งนี้ค่ะ
https://line.me/R/ti/~@raiyodpiroon


แล้วเจอกันที่ไร่หยดพิรุฬค่ะ :)

bottom of page