top of page

10 Key Success สร้าง Self-Esteem ให้ลูก


🍓10 Key Success สร้าง Self-Esteem กุญแจสู่ความสำเร็จของลูกรักค่ะ🍓

เด็กคนไหนมี "Self-Esteem" แบบนี้!!! ก็เหมือนว่าสำเร็จในชีวิตไปแล้วครึ่งหนึ่งค่ะ และนี่คือ 10 คุณลักษณะพิเศษที่เด็กที่มี Self-Esteem เชื่อมั่น เคารพ และรักตัวเองมีค่ะ

1) เห็นคุณค่าในตัวเอง(Feel Valued) การเห็นคุณค่าในตัวเองที่คือเด็กรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอะไร สามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้บ้าง พ่อแม่ อาจจะชื่นชมและให้กำลังใจในเวลาที่ลูกสร้างคุณค่าบางอย่างแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตาม และเห็นคุณค่าในบางอย่างที่ลูกรู้สึกว่านั่นมีความหมายในชีวิตเขา . 2) มั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเอง(Self-Confident) ความมั่นใจในตัวเอง ทำให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ เมื่อทำแล้วก็ยิ่งเชื่อมั่นในตัวเองให้ทำต่อไป . 3) ยืนบนจุดแข็ง ยอมรับจุดอ่อน(Focus on Strengths) การที่เด็กๆ รู้ว่าตัวเองมีจุดแข็ง จุดเด่นอะไร และสร้างจุดเด่นทำให้ตัวเองสร้างผลงานที่โดดเด่นได้อย่างไม่ยาก และอีกอย่างก็ควรจะยอมรับจุดอ่อนของตัวเองและก้าวข้ามไปให้ได้

พ่อแม่ควรจะสนุบสนุน หรือสังเกตว่าลูกมีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไร ครูหยดเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง เพียงแต่ว่าเราจะให้โอกาสเขารึป่าวค่ะ . 4) ไม่ยอมแพ้ หรือล้มเลิกอะไรง่ายๆ(Never Give up) การที่เด็กมี Self Esteem ทำให้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ล้มกี่ครั้งก็จะลุกขึ้นสู้ต่อ. แบบนี้ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลค่ะ . 5) เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย (Positive Thinking) การคิดบวกเป็นคุณสมบัติที่ควรปลูกฝังและให้เด็กๆฝึกมองโลกในแง่ดีค่ะ จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เมื่อในวันที่เขาเจอปัญหาก็จะมองเป็นสิ่งท้าทาย ในวันที่เจอวิกฤต เขาจะพลิกให้กลายเป็นโอกาสได้ค่ะ . 6) ช่วยเหลือตัวเอง ก่อนที่จะให้คนอื่นช่วย (Always Try by myself) ข้อนี้คือเป็นนิสัยที่เด็กพยายามทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองจนสุดความสามารถ ก่อนที่จะขอให้พ่อแม่หรือคนอื่นๆช่วย . 7) ไม่กลัวความผิดพลาด(Cope with mistake) การเห็นคุณค่าในตัวเอง การเชื่อมั่นในตัวเอง จะทำให้เด็กไม่กลัวความผิดพลาด เพราะคุณค่าอาจไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์แต่อยู่ที่ประสบการณ์ . 8) ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ (Learn new things) การสนุกกับการได้เรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ ทำให้เด็กๆ ได้เปิดโลกกว้าง เรียนรู้และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ สร้างสรรค์จินตนาการเป็นสิ่งใหม่ได้ . 9) ภูมิใจในความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของตัวเอง (Proud) ข้อนี้จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เด็กๆเห็นคุณค่าในตัวเอง

สิ่งสำคัญคือ คุณพ่อคุณแม่ต้องภูมิใจในความสำเร็จเล็กๆของลูกเช่นกันค่ะ . 10) ให้กำลังใจตัวเองเป็น (Encourage) ข้อสุดท้ายสำคัญไม่แพ้ข้ออื่นๆเลยค่ะ เพราะกำลังใจที่สร้างได้จากตัวเองนั้นทรงพลังที่สุด ในวันที่ล้ม เขาบอกตัวเองให้ลุกได้นั่นเยี่ยมมากค่ะ .

เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะ😍

มาช่วยเสริมสร้างให้เด็กไทยมีรากที่แข็งแรง พาเด็กๆมาเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ อีกหนึ่งวิธีสร้าง Self Esteem ให้กับเด็กๆ

แล้วเจอกันค่ะ🌸


Featured Posts
Recent Posts
bottom of page