top of page

10 คุณลักษณะพิเศษที่เด็กที่มี Self Esteem Key Success ของเด็กยุคนี้


เด็กคนไหนมี "Self-Esteem" แบบนี้!!! ก็เหมือนว่าสำเร็จในชีวิตไปแล้วครึ่งหนึ่ง

การที่เด็กหนึ่งคนจะประสบความสำเร็จ หนึ่งใน Key Success ที่สำคัญคือ การเห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตัวเอง หรือที่เรียกว่า "Self-Esteem" นั่นเองค่ะ

และนี่คือ 10 คุณลักษณะพิเศษที่เด็กที่มี Self Esteem มี

1) เห็นคุณค่าในตัวเอง(Feel Valued)

การเห็นคุณค่าในตัวเองที่คือเด็กรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอะไร สามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้บ้าง พ่อแม่ อาจจะชื่นชมและให้กำลังใจในเวลาที่ลูกสร้างคุณค่าบางอย่างแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตาม และเห็นคุณค่าในบางอย่างที่ลูกรู้สึกว่านั่นมีความหมายในชีวิตเขา

2) มั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเอง(Self-Confident)

ความมั่นใจในตัวเอง ทำให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ เมื่อทำแล้วก็ยิ่งเชื่อมั่นในตัวเองให้ทำต่อไป

3) ยืนบนจุดแข็ง ยอมรับจุดอ่อน(Focus on Strengths)

การที่เด็กๆ รู้ว่าตัวเองมีจุดแข็ง จุดเด่นอะไร และสร้างจุดเด่นทำให้ตัวเองสร้างผลงานที่โดดเด่นได้อย่างไม่ยาก และอีกอย่างก็ควรจะยอมรับจุดอ่อนของตัวเองและก้าวข้ามไปให้ได้ พ่อแม่ควรจะสนุบสนุน หรือสังเกตว่าลูกมีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไร ครูหยดเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง เพียงแต่ว่าเราจะให้โอกาสเขารึป่าวค่ะ

4) ไม่ยอมแพ้ หรือล้มเลิกอะไรง่ายๆ(Never Give up)

การที่เด็กมี Self Esteem ทำให้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ล้มกี่ครั้งก็จะลุกขึ้นสู้ต่อ. แบบนี้ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลค่ะ

5) เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย (Positive Thinking) การคิดบวกเป็นคุณสมบัติที่ควรปลูกฝังและให้เด็กๆฝึกมองโลกในแง่ดีค่ะ จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เมื่อในวันที่เขาเจอปัญหาก็จะมองเป็นสิ่งท้าทาย ในวันที่เจอวิกฤต เขาจะพลิกให้กลายเป็นโอกาสได้ค่ะ

6) ช่วยเหลือตัวเอง ก่อนที่จะให้คนอื่นช่วย (Always Try by myself)

ข้อนี้คือเป็นนิสัยที่เด็กพยายามทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองจนสุดความสามารถ ก่อนที่จะขอให้พ่อแม่หรือคนอื่นๆช่วย

7) ไม่กลัวความผิดพลาด(Cope with mistake)

การเห็นคุณค่าในตัวเอง การเชื่อมั่นในตัวเอง จะทำให้เด็กไม่กลัวความผิดพลาด เพราะคุณค่าอาจไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์แต่อยู่ที่ประสบการณ์

8) ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ (Learn new things)

การสนุกกับการได้เรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ ทำให้เด็กๆ ได้เปิดโลกกว้าง เรียนรู้และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ สร้างสรรค์จินตนาการเป็นสิ่งใหม่ได้

9) ภูมิใจในความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของตัวเอง (Proud)

ข้อนี้จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เด็กๆเห็นคุณค่าในตัวเอง สิ่งสำคัญคือ คุณพ่อคุณแม่ต้องภูมิใจในความสำเร็จเล็กๆของลูกเช่นกันค่ะ

10) ให้กำลังใจตัวเองเป็น (Encourage)

ข้อสุดท้ายสำคัญไม่แพ้ข้ออื่นๆเลยค่ะ เพราะกำลังใจที่สร้างได้จากตัวเองนั้นทรงพลังที่สุด ในวันที่ล้ม เขาบอกตัวเองให้ลุกได้นั่นเยี่ยมมากค่ะ

เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะ

มาช่วยเสริมสร้างให้เด็กไทยมีรากที่แข็งแรง

พาเด็กๆมาเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ

อีกหนึ่งวิธีสร้าง Self Esteem ให้กับเด็กๆ แล้วเจอกันค่ะ

ด้วยรักจากใจค่ะ :) ครูหยด หยดพิรุฬ ไทยเกิด

#SelfEsteemForKids #ไร่ปลูกเด็ก #ไร่หยดพิรุฬ #สิงห์บุรี #กิจกรรมสำหรับเด็ก #กิจกรรมช่วงปิดเทอม #พาลูกเที่ยว

Featured Posts
Recent Posts
bottom of page