Recent Posts
Featured Posts

จากความฝันกลายเป็นพันธกิจ


ถ้าความฝันคือ สิ่งที่เราอยากได้ อยากมี อยากเป็น เราคาดหวังว่า เมื่อฝันเป็นจริง เราจะประสบความสำเร็จ และมีความสุข

และก็มีบางคนทิ้งความฝันอย่างง่ายดาย ลืมความฝันเก่าๆ แล้วก็ฝันใหม่เรื่อยไป อาจเป็นเพราะเขา 'แค่อยาก' เฉยๆ

แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ ความฝัน ก้าวข้ามคำว่า แค่อยาก ความฝัน ที่มันเรียกร้อง ดังก้องอยู่ในหัวใจ ยิ่งดังขึ้น ดังขึ้น ทุกวัน แสดงว่าสิ่งนั้นสำคัญกับชีวิตจริงๆ

ความฝัน ที่สั่นสะเทือนจิตวิญญาณ ความฝัน ที่พูดถึงแล้วน้ำตาคลอทุกครั้ง ความฝัน ที่ต้องทำให้ได้เพื่อแผ่นดินเกิด ก่อนตายในชาตินี้

หยดว่า มันยิ่งกว่าความฝัน ยิ่งกว่าแพสชั่น แต่นี่คือ "พันธกิจชีวิต" ของหยด

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่พื้นที่แห่งนี้ด้วยใจ

#ไร่หยดพิรุฬ

หยดพิรุฬ ไทยเกิด ๑๗ ๐๕ ๒๕๖๐

#กจกรรมสำหรบเดกกจกรรมชวงปดเทอมไรหยดพรฬ #สงหบร #ไรหยดพรฬ #CampforKid #NatureLearn #หองเรยนธรรมชาต #พาลกเทยว

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now